מדריך לקונה

זכאות לשימוש

רכישה וקניה מוגבלים לאותם אנשים שמסוגלים להוות צד בחוזה מחייב חוקית ושנרשמו לאתר החברה. מכירות לא יתאפשרו לקטינים על פי חוק, כפי שצויין בחוק במדינתם.

השימוש באתר המכירה ניתן רק לאנשים בעלי מעמד פיננסי תקין בבנק מוכר.

הרשמה

כל אדם המעוניין להגיש הצעה, קניה או מכירה (המשתמש) באתר "המרסייט", חייב/ת להרשם על ידי מילוי טופס ההרשמה המקוון. על ידי הרשמה לאתר המשתמש/ת מסכימ/ה לקבל על עצמו/ה את כל התנאים המוגדרים ב"תנאי השימוש" ולציית להם.

המרסייט שומרת על זכותה לסרב הרשמה לאותם אנשים שלא עמדו בתנאי ההרשמה לאתר.

אמיתות מידע שסופק על ידי המשתמשים

מידע שסופק על ידי המשתמש/ת בזמן ההרשמה, ומאותו רגע ואילך, חייב להיות דבר אמת.

על המשתמש/ת להרשם בשם חוקי ואמיתי, לספק את כתובת נוכחית, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ופרטי כרטיס אשראי תקף ו/או מספר ת.ז (אם ומתי שנדרש).

התחייבות חוקית להשלמת העסקה

מגיש/ה הצעת קניה אשר הצעתו/ה האחרונה הוכרזה על ידי המרסייט כההצעה הזוכה ("מחיר פטיש"), מתחייב/ת לקחת את הפריט ולפנותו משטח המרסייט בתקופת הזמן כפי שהוגדרה בסעיף לקיחת בעלות ומשלוח.

הקונה ישלם/תשלם את כל החובות שלה/שלו למוכר/ת ולהמרסייט במסגרת הזמן שהוגדרה על ידי המרסייט ולפי התנאים המופיעים בתנאי שימוש

מהו מחיר מינימום (רזרב)

מחיר מינימום הינו מחיר סף שמוסכם בין המוכר ובית המכירות והפריט המוצע במכירה אינו יכול להמכר מתחת למחיר זה. אלא אם מוכר/ת מציינ/ת מחיר רזרב, הפריט יימכר ללא מחיר רזרב. מחיר הרזרב יקבע בתיאום עם המרסייט. המרסייט מבטיחה שמחיר הרזרב שהוסכם על ידי המוכר/ת והמרסייט יהיה מחיר המינימום שעבורו ימכר הפריט. במידה ומחיר הרזרב לא הושג במכירה, לא ימכר החפץ.

מחיר הרזרב הינו חסוי ולא יופיע באתר.

למרות הכתוב לעיל, המרסייט שומרת לעצמה את הזכות למכור חפצים מתחת למחיר הרזרב שלהם, כל עוד המוכר/ת יקבל/תקבל את מחיר הרזרב שהוסכם עליו, בניכוי עמלות, מע"מ והוצאות, אם רלוונטי.

קפיצות מחיר קבועות

הצעות ניתן ניתן להציע בקפיצות מחיר, אשר נקבעות מראש על ידי המרסייט.המרסייט קובעת את קפיצות המחיר ביחס לגובה ההצעה הנוכחית. כלומר, ככל שהסכום שהוצע לפריט גבוה יותר, כך הקפיצה בין הצעה להצעה תהיה גבוהה יותר. 

טבלת קפיצות מחיר ניתן למצוא כאן.

המרסייט רשאית לשנות את קפיצות המחיר ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה.

הגשת הצעה הצעת רגילה ("ביד")

המרסייט קובעת את המחיר ההתחלתי של פריט בתחילתה של כל מכירה. המחיר יכול להיות שווה או נמוך ממחיר הרזרב ("המינימום") אך רק לעתים רחוקות יהיה גבוה ממנו.

לחיצה על הכפתור "הגש הצעה" מהווה התחייבות לרכישות הפריט (אם זו תהיה ההצעה הזוכה). אם משתמשים נוספים מגישים הצעות גבוהות יותר ובכך "עולים" על הצעה המקורית, הצעתם תהיה הגבוהה ביותר, עד שמגיש ההצעה הראשונה (או אחר) מגישים הצעה גבוהה יותר. אם משתמשים אחרים אינם מגישים הצעה גבוהה יותר עד תום המכירה, הופכת הצעה הראשונה להצעה הגבוה ביותר ואותו/ה משתמש/ת יזכה לרכוש את הפריט במחיר ההתחלתי שהוצע, בתנאי שההצעה שווה או גבוהה ממחיר הרזרב. אם ההצעה שהוגשה אינה שווה או עולה על הרזרב, מגיש/ת ההצעה לא יזכה בפריט.

לא ניתן להגיש הצעת מחיר הנמוכה מה-"מחיר התחלתי"

עם כל הצעה חדשה מתעדכן מחיר ה"הצעה הנוכחית" ו-ה"הצעה הבאה" בהתאם לקפיצות מחיר וסכומן.

כל משתמש שהצעתו קיבלה הצעת נגד יעודכן על כך בדוא"ל ותנתן לו האפשרות להגיש הצעה גבוהה יותר במידה ויחפוץ בכך.

מגיש ההצעה הגבוהה ביותר בסיום המכירה הוא בעל ההצעה הזוכה. אם ההצעה שווה או גבוהה ממחיר הרזרב, אותו אדם הופך לבעלים בכוח של אותו פריט.

חשוב לציין: במכירות מקוונות פריט המועמד למכירה לא יסגר כל עוד מוגשות הצעות. אם הצעה מוגשת במהלך 30 שניות האחרונות לסגירת הפריט, יוספו 15 שניות נוספות על מנת לאפשר למשתמשים אחרים להגיב. מערכת זו גם נועדה למנוע אנשים המחכים לרגע האחרון על מנת לתת הצעה ולהבטיח את זכייתם בפריט.

עם סיומה של מכירה, המשתמש הזוכה יקבל הודעה על כך בדוא"ל עם הסכום המלא לתשלום, כולל עמלה ומע"מ.

הגשת הצעה מקסימלית ("מקסימום ביד")

במידה והמשתמש/ת אינו/ה יכול/ה להיות נוכח/ת מול מסך מחשב בזמן המכירה הוא/היא יכול/ה להגיש הצעה מקסימלית. המערכת האוטומטית תגן על ההצעה המקסימלית כנגד שאר ההצעות שהוגשו ותעלה אותן במידת הצורך בהתאם לקפיצת המחיר הקבועה  במידה ובתום זמן המכירה לא הוגשה הצעה גבוהה מההצעה המקסימלית, מגיש/ת אותה הצעה יזכה/תזכה בפריט במחיר בו נסגר הפריט במכירה (גם אם הוא נמוך מהמחיר המקסימלי שהוצע).

אם הוגשה הצעה גבוהה מהמחיר המקסימלי, יקבל מגיש ההצעה המקסימלית הודעה על כך במייל בכדי לאפשר לו להגיש הצעה גבוהה יותר באם יהיה/תהיה מעוניינ/ת.

אם שני משתמשים או יותר הגישו הצעה מקסימלית באותו הסכום,המגיש הראשון יקבל קדימות. השאר יקבלו הודעה שההצעה שלהם שלהם הובסה.

ההצעה המקסימלית של המשתמש/ת הינו חסוי ופרטי ואינו מפורסם באתר.

ביטול הצעה וביטול רכישה

אין אפשרות לבטל הצעת קניה.

לאחר שמשתמש/ת מגיש/ה הצעה, הוא/היא יתבקש/תתבקש לאשר את אותה. בשלב זה בלבד ניתן לבטלה. לאחר שהצעה הוגשה בהצלחה אין כל אפשרות לבטל את ההצעה והמציע מחוייב להצעתו.

תנאי תשלום

הקונה מחוייב/ת לשלם להמרסייט את מלוא הסכום על הפריט בו זכה/זכתה עד 7 ימים מתום המכירה. בנוסף, על הקונה לשלם להמרסייט כל עמלות, מע"מ ושאר היטלים וחובות עבור אי אלו שירותים שניתנו.

אופני תשלום מקובלים הינם:

העברה בנקאית

צ'ק בנקאי בשקלים בלבד. צ'קים אישיים יתקבלו מלקוחות בעלי מעמד כלכלי איתן ומוכח.

כרטיס אשראי (ויזה, מסטרקארד, אמריקן אקספרס). תשלום בכרטיס אשראי כרוך בעמלה של 1.2% . 

מזומן (עד 11,000 ₪ בלבד בכפוף לחוק המזומנים)

לקוחות חדשים שאינם מוכרים להמרסייט וטרם ביססו קרדיט במכירות פומביות לא יוכלו לבצע תשלום טלפוני באשראי, אלא במקום בלבד. (זאת, על מנת למנוע זיופים באמצעות כרטיסי אשראי).

עמלת מכירה

 עמלת הקונה – 22%. היא תתווסף למחיר הפטיש, יחד עם מע"מ ומיסים אחרים, היכן וכאשר הם רלוונטים.

מע"מ (מס ערך מוסף) יתווסף רק לעמלה, אם הפריט בישראל  נאסף בישראל או עסקת התשלום מתבצעת בישראל.

פריטים הנשלחים לחו"ל לא יחוייבו במע"מ.

איסוף ומשלוחים

יש לאסוף פריטים שנרכשו תוך 7 ימים מתום המכירה, אלא אם סוכם אחרת עם המרסייט. המרסייט תארוז ותשלח מוצרים שנרכשו רק לאחר שהתקבל תשלום מלא עבורם, כולל דמי משלוח וכו'.

המרסייט מציעה ללקוחותיה שירות משלוחים ואריזה עבור הפריטים שרכשו, אמנם אינה אחראית על גורלם של פריטים מרגע עזיבתם את המשרד. חברות המשלוחים בהם המרסייט משתמשת כוללים ביטוח, אמנם אחריות של הקונים לבטח את רכישתם באמצעות סוכנות ביטוח פרטית. המרסייט לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן של פריטים במהלך משלוח.

משלוחים פנים ארציים אפשריים באמצעות דואר שליחים של דואר ישראל (שירות מדלת לדלת) בעלות מינימום של 55 ₪ (עלויות נוספות עלולות להתווסף לסכום זה בהתאם לגודל הפריט וצורכי האריזה).

משלוחים בינלואמיים יכולים להתבצע באמצעות EMS או DHL. תמחור המשלוח והאריזה יעשה באופן פרטני בהתאם לאופי הפריט שנרכש. כל המשלוחים הבינלאומיים חייבים מסמכי יצוא חוקיים.

קונים רשאים לארגן איסוף ומשלוח בעצמם ובתיאום עם המרסייט. הדבר כולל, שימוש בחברות שילוח נוספות, שליחים פרטיים כו'.

אי תשלום ואיסוף

במידה ורכישה כלשהי לא שולמה במלואה או לא נאספה ממשרדי המרסייט בתל אביב או ניו יורק בתוך 7 ימים, המרסייט רשאית לפעול בצורה חד צדדית מול הקונה, באחד מהאופנים הבאים: לבטל את הרכישה, תביעת פיצויים על בסיס הפרת חוזה, למכור מחדש את הפריט ללקוח אחר, לחייב את הקונה המקורי בהוצאות, עלויות, ריביות, הצמדה למדד, לא לספק כל פריט אחר שנמכר ללקוח ולחלט כל סכום המגיע ללקוח מהמרסייט לטובת הסדר החוב.

פריט שלא נאסף תוך 7 ימים מתום הרכישה יחויב בדמי אחסון וביטוח בסך 1% לחודש מהערך הכולל של הרכישה.