תנאים והגבלות

מדריך לקונה – המדריך הוא חלק בלתי נפרד מ"תנאי השימוש" הזמין לאחר מדריך זה: 

 

 1. השתתפות – תנאי שימוש

1.1 זכאות לשימוש

רכישה וקניה מוגבלים לאותם אנשים שמסוגלים להוות צד בחוזה מחייב חוקית ושנרשמו לאתר החברה. מכירות לא יתאפשרו לקטינים על פי חוק, כפי שצויין בחוק במדינתם.

השימוש באתר המכירה ניתן רק לאנשים בעלי מעמד פיננסי תקין בבנק מוכר.

1.2 הרשמה

כל אדם המעוניין להגיש הצעה, קניה או מכירה (המשתמש) באתר "המרסייט", חייב/ת להרשם על ידי מילוי טופס ההרשמה המקוון שבאתר.

על ידי הרשמה לאתר כדי להגיש הצעה, קניה או מכירה במכירה הפומבית, המשתמש/ת מסכימ/ה לקבל על עצמו/ה את כל התנאים המוגדרים ב"תנאי השימוש" ולציית להם.

"המרסייט" שומרת על זכותה לסרב הרשמה לאותם אנשים שלא עמדו בתנאי ההרשמה לאתר.

1.3 אמיתות מידע שסופק על ידי המשתמש/ת

מידע שסופק על ידי המשתמש/ת בזמן ההרשמה, ומאותו רגע ואילך, חייב להיות דבר אמת.

על המשתמש/ת להרשם בשם חוקי ואמיתי, לספק את כתובת נוכחית, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ופרטי כרטיס אשראי תקף ו/או מספר ת.ז (אם ומתי שנדרש).

1.4 התחייבות חוקית להשלמת העסקה

מגיש/ה הצעת קניה אשר הצעתו/ה האחרונה הוכרזה על ידי המרסייט כההצעה הזוכה ("מחיר פטיש"), מתחייב/ת לקחת את הפריט ולפנותו משטח המרסייט בתקופת הזמן כפי שהוגדרה בסעיף

הקונה ישלם/תשלם את כל החובות שלה/שלו למוכר/ת ולהמרסייט במסגרת הזמן שהוגדרה על ידי המרסייט ולפי התנאים המופיעים

 1. הצעת קניה ("בידינג")

2.1 כניסה לאתר

מרגע שהרשמתו של משתמש/ת אושרה, המשתמש/ת יוכל/תוכל להכנס לאתר על ידי הזנת כתובת הדוא"ל והסיסמא שהוגדרו בעת ההרשמה.

 

2.3 הגשת הצעה מקסימלית ("מקסימום ביד")

במידה והמשתמש/ת אינו/ה יכול/ה להיות נוכח/ת מול מסך מחשב בזמן המכירה הוא/היא יכול/ה להגיש הצעת קניה מקסימלית. המערכת האוטומטית תגן על ההצעה המקסימלית כנגד שאר ההצעות שהוגשו ותעלה אותן במידת הצורך בהתאם לקפיצת המחיר הקבועה  במידה ובתום זמן המכירה לא הוגשה הצעה גבוהה מההצעה המקסימלית, מגיש/ת אותה הצעה יזכה/תזכה בפריט במחיר בו נסגרה המכירה (גם אם הוא נמוך מהמחיר המקסימלי שהוצע).

אם הוגשה הצעה גבוהה מהמחיר המקסימלי, יקבל מגיש ההצעה המקסימלית הודעה על כך במייל בכדי לאפשר לו להגיש הצעה גבוהה יותר באם יהיה/תהיה מעוניינ/ת.

אם שני משתמשים או יותר הגישו הצעה מקסימלית באותו הסכום, המגיש הראשון יקבל קדימות. השאר יקבלו הודעה שההצעה שלהם שלהם הובסה.

ההצעה המקסימלית של המשתמש/ת הינו חסוי ופרטי ואינו מפורסם באתר.

2.4: מחיר הרזרב

אלא אם מוכר/ת מציינ/ת מחיר רזרב (מחיר פטיש מינימלי בו הוא מוכן למכור את הפריט), הפריט יימכר ללא מחיר רזרב. מחיר הרזרב יקבע בתיאום עם המרסייט.

המרסייט מבטיחה שמחיר הרזרב שהוסכם על ידי המוכר/ת והמרסייט יהיה מחיר המינימום שעבורו ימכר הפריט. במידה ומחיר הרזרב לא הושג במכירה, לא ימכר החפץ.

מחיר הרזרב הינו חסוי ולא יופיע באתר.

למרות הכתוב לעיל, המרסייט שומרת לעצמה את הזכות למכור חפצים מתחת למחיר הרזרב שלהם, כל עוד המוכר/ת יקבל/תקבל את מחיר הרזרב שהוסכם עליו, בניכוי עמלות, מע"מ והוצאות, אם רלוונטי.

2.5 קפיצות מחיר קבועות

המרסייט קובעת את קפיצות המחיר הקבועות בין הצעות בהתאם לגובה ההצעה הנוכחית. ככל שהסכום שהוצע לפריט כלשהו גבוה יותר, כך הקפיצה בין הצעה להצעה תהיה גבוהה יותר. המרסייט רשאית לשנות את קפיצות המחיר ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה.

 

2.6 משיכת הצעת קניה וביטול רכישה

אין אפשרות למשוך הצעת קניה. לאחר שהמשתמש/ת הגיש/ה הצעה, הוא/היא יתבקש/תתבקש לאשר את ההצעה ובשלב זה ניתן לבטל אותה. לאחר לחיצה על כפתור "אשר הצעה" אין כל אפשרות לבטל את ההצעה והמציע מחוייב להצעתו.

כפי שמצויין בדף אישור ההצעה, מכירות פומביות אינן כפופות לסעיף "עסקת מכר מרחוק" בחוק להגנת הצרכן ולא ניתן לבטל רכישה.

2.7. מצב הפריט

כל הפריטים נמכרים "כפי שהם" ואין ביטולים או החזרות רכישה על סמך מצב הפריט. לעיתים, הפריטים הנמכרים עתיקים ומראים סימני בלאי, שימוש ונזק שאינם נזכרים בקטלוג. אעדר איזכור של מצב בקטלוג אינו מהווה אישור כי הפריט במצב מושלם וחסר נזק. האחריות על קביעת מצבו של פריט חלה על הלקוחות פוטנציאלים ומייצגם באופן בלעדי. חוות דעתו של כל עובד מטעם המרסייט – שאינו המעריך – אינה מהווה אסמכתא לאחריות על פריט, בין אם כתובה או שנמסרה בעל פה. לכן, במקרה ולקוח פוטנציאלי או נציג מטעמו לא בדקו את הפריט לסיפוקם בטרם המכירה, המרסייט ממליצה לא לתת הצעה על פריט זה. כל המידות המוזכרות בקטלוג הינם אמדן. מצבם של מסגרות אינו מובטח. 

כל תיאור מצב ניתן כשירות ללקוח בלבד, מהווה דעה ואין להתייחס אליו כעובדה. המרסייט אינה אחראית על טעות או חוסרים בתיאור מצב הפריטים. אעדר איזכור של מצב בקטלוג אינו מהווה אישור כי הפריט במצב מושלם וחסר נזק. כל הפריטים המוצעים למכירה על ידי המרסייט או בנציגותה של המרסייט כפופים לתנאי המכירה והשתתפות במכירה מהווה הסכמה לתנאימכירה אלה.

 1. תשלום ומסירה

3.1 תשלום

הקונה מחוייב/ת לשלם להמרסייט את מלוא הסכום על הפריט בו זכה/זכתה עד לזמן המוגדר בכל מכירה ומכירה כפי שישלח במייל לפני כל מכירה.. בנוסף, על הקונה לשלם להמרסייט כל עמלות, מע"מ ושאר היטלים וחובות עבור אי אלו שירותים שניתנו.

אופני תשלום מקובלים הינם: העברה בנקאית ישירות לחשבון המרסייט, צ'ק בנקאי בשקלים, כרטיס אשראי או מזומן עד לסכום של $2000 או 8000 ש"ח.

צ'קים אישיים יתקבלו מלקוחות בעלי מעמד כלכלי איתן ומוכח.

תשלום בכרטיס אשראי מסוג ויזה מסטרקארד או אמריקן אקספרס כרוך בעמלה של 2.2%. תשלומים המבוצעים באמצעות כפתור התשלום הדיגיטלי יהיו כרוגים ב 1.2% עמלה בלבד.

הערה חשובה: לקוחות חדשים ללא היסטוריית תשלומים בהמרסייט אינם מורשים לשלם באשראי ויוכלו ללשלם בהעברה, מזומן או צ'ק בלבד. תשלומי אשראי יהיו אפשריים לאחר ביסוס היסטוריית תשלומים.

3.2 עמלת קונה ומע"מ

עמלת קונה תתווסף למחיר הפטיש, יחד עם מע"מ ומיסים אחרים, היכן וכאשר הם רלוונטים.

עמלת הקונה – 21%

מע"מ (מס ערך מוסף) יתווסף רק לעמלה, אם הפריט בישראל ו/או הוא נאסף בישראל.

מע"מ (או מס אחר, אם רלוונטי) יתווסף למחיר הכולל של פריטים שמסומנים בצלב (†) בדף הפריט שלהם.

3.3 לקיחת בעלות ומשלוח:

יש לשלם על ולאסוף כל סחורה שנרכשה בתוך מסגרת הזמן הודגרה לכל מכירה, אלא אם כן הוסכם אחרת עם המרסייט.

3.4 במקרה של אי תשלום ואיסוף

במידה ורכישה כלשהי לא שולמה במלואה או לא נאספה ממשרדי המרסייט בתל אביב מיום המכירה בתוך 7 ימים, המרסייט רשאית לפעול בצורה חד צדדית מול הקונה, באחד מהאופנים הבאים: לבטל את הרכישה, תביעת פיצויים על בסיס הפרת חוזה, למכור מחדש את הפריט ללקוח אחר, לחייב את הקונה המקורי בהוצאות, עלויות, ריביות, הצמדה למדד, לא לספק כל פריט אחר שנמכר ללקוח ולחלט כל סכום המגיע ללקוח מהמרסייט לטובת הסדר החוב.

 

3.5 אריזה ומשלוח

לבקשת הלקוח/ה, המרסייט תספק הצעת מחיר ושירותי משלוח מגופים מוכרים, כולל אריזה וביטוח.

משלוחים בינלאומיים מחייבים מסמכי יצוא חוקיים.

המרסייט תארוז ותשלח מוצרים שנרכשו רק לאחר שהתקבל תשלום מלא עבורם, כולל משלוח וכו'.

 

תנאי שימוש

השימוש באתר מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.

השימוש באתר ייחשב כהסכמה משתמעת לכך שהנך מסכימ/ה כל התנאים, ההצהרות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.

 1. רישום משתמש לאתר מותנה בקבלת כל התנאים וההגבלות המפורטים להלן:

על כל אדם המבקש/ת להגיש הצעת קנייה ("ביד"), לקנות או למכור ("המשתמש") במכירה פומבית מקוונת בהמרסייט לקבל את התנאים המפורטים בהסכם זה.

על ידי הרשמה לאתר, המאפשרת הגשת הצעות קנייה, קנייה או מכירה במכירה הפומבית, הנרשמ/ת מסכים לקבל את כל התנאים וההגבלות המפורטים ולפעול על פיהם. 

עם זאת, הרמסייט בע"מ שומרת על זכותה לסרב להרשמה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המרסייט בע"מ שומרת על זכותה לשנות את התנאים וההגבלות המפורטים, להוסיף חדשים או לבטל כל אחד מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי, תוספת או ביטול יכנסו לתוקף בתאריך שנקבע ע"י המרסייט, בתנאי שיפורסמו באתר המרסייט 10 ימים לפני התאריך שייכנסו לתוקף.

אם המשתמש הרשום לא מסכימ/ה לקבל את השינויים, תוספות וביטולים, עליו/ה להפסיק את השימוש באתר. ע"י המשך שימוש באתר, המשתמש/ת מסכימ/ה לקבל את השינויים, התוספות והביטולים ולפעול על פיהם.

 1. זכאות להרשם ולהשתמש במכירה הפומבית:

השימוש במכירה הפומבית כדי למכור, להגיש הצעות קנייה ולקנות מוגבלת לאנשים שמסוגלים להוות צד בחוזה מחייב חוקית ולמי שאושרה הרשמתו/ה לאתר של המכירה הפומביתהמכירות הפומביות אינן נגישות לקטינים, כפי שצויין בחוק במדינתם.

השימוש במכירה הפומבית פתוח רק ליחידים או גופים שלהם מצב פיננסי תקין בבנק מוכר.

על כל אדם המבקש להגיש הצעת קנייה, לקנות או למכור ("המשתמש") ב"מכירה פומבית" של המרסייט, להרשם על ידי מילוי טופס הרשמה.

המרסייט שומרת על זכותה לסרב הרשמה למי שלא עמדו בתנאי ההרשמה לאתר.

 1. אמיתות המידע שסופק על ידי המשתמש/ת:

על כל המידע שסופק על ידי המשתמש/ת בזמן ההרשמה ומאותו רגע ואילך חייב להיות דבר אמת. על המשתמש/ת להרשם בשמו/ה החוקי, למסור את כתובתו/ה הנוכחית, מספר הטלפון הנוכחי שלו/ה, כתובת הדוא"ל הנוכחית שלו/ה, ופרטי כרטיס אשראי תקף או מספר תעודת זהות (היכן ומתי שנדרש).

 1. בעלות המוכר/ת על הפריט הנמכר:

המוכר/ת של פריט במכירה הפומבית מאשר/ת שהוא/היא הבעלים החוקיים של הפריט האמור ובעל/ת זכות קניין עליו, או שברשותו/ה ייפוי כוח מהבעלים החוקיים  למכור את הפריט האמור. המוכר/ת גם מאשר/ת שהפריט פטור מכל שעבוד.

 1. התחייבות חוקית להשלמת העסקה:

הקונה, שההצעה האחרונה שלו/ה אושרה על ידי המרסייט כהצעה הזוכה ("מחיר פטיש"), מתחייב/ת לקחת בעלות על הפריט הנמכר ולקחת אותו משטח המרסייט בתל אביב, לפי התנאים המפורטים ב"מדריך לקונה".

הקונה יבצע את כל התשלומים המגיעים למוכר ולהמרסייט בפרק הזמן ולפי התנאים המפורטים ב"מדריך לקונה".

המוכר/ת מסכים להעביר קניין ובעלות על הפריט הנמכר לקונה, שהוגדר על ידי המרסייט, ברגע שהוא/היא קיבל/ה תשלום (בניכוי עמלות, היטלים והוצאות, אם רלוונטי).

המוכר/ת ו/הקונה מסכימים לשלם כל עלויות נוספות (כגון טיפול ומשלוח) וכן כל ההיטלים והמיסים רלוונטים.

 1. המרסייט – תפקיד ושירותים:

6.1 פלטפורמה למכירות פומביות מקוונות:

המכירה הפומבית מספקת למוכרים וקונים פוטנציאליים של פריטי אמנות-עתיקות-אספנות פלטפורמה מקוונת מובנית, בטוחה ומאובטחת למכירה והתמודדות על קנייה של פריטים כאלו.

6.2 הערכה של פריטים שמוצעים למכירה פומבית – תנאי אחריות:

המרסייט לוקחת על עצמה להעריך באופן מקצועי את המקוריות של פריטים שמוצעים למכירה במכירה הפומבית ולאמוד את ערך השוק שלהם (ה"מידע"). המרסייט תספק לקונים מידע שכזה ותפרסם אותו באתר המכירה הפומבית בעמוד המתאר את הפריטים המדוברים (ערך השוק של הפריט שמוצע למכירה פומבית מתגלם ב"הערכה").

בכל מקרה המרסייט לא תהיה אחראית לאמיתות מידע שכזה, וכל הצהרה – מפורשת או מרומזת –  שמופיעה באתר, מכירה, חשבונית או בכל מקום אחר, אינה מהווה ערובה או ייצוג של אחריות או חבות.

המרסייט אחראית כלפי הקונה רק בייחוס של ציור, פסל או פריט אמנות (האובייקט) לאמן מסויים בקטלוג, רק על ידי כתיבת שמו המלא של האמן לפני תיאור הפריט. הקונה רשא/תי להעביר להמרסייט השגה בכתב, תוך שלושה חודשים מיום המכירה, שהפריט שהוא/היא רכש/ה אינו יצירה של האמנ/ית שאליו/ה יוחס בקטלוג. אם השגה זו מגוּבּה ומבוססת באופן שתספק את המרסייט, מחיר הקנייה המלא יוחזר לקונה תוך שלושים יום מקבלת ההשגה בכתב, בתנאי שהפריט הוחזר באותו מצב בו נמכר. בכך יסולקו כל תביעות ו/או טענות נוספות כלפי המרסייט בעניין זה.

המוכר/ת של הפריט יפצה את המרסייט בסכום שהוחזר לקונה.

6.3 תיאור מצב הפריטים המוצעים למכירה פומבית:

הפריטים נמכרים "כפי שהם". המרסייט לוקחת על עצמה לתאר כמיטב יכולתה את מצבו החיצוני של כל פריט. התיאור, היכן שרלוונטי, יפורסם באתר המכירה הפומבית, בעמוד המתאר את הפריט. הבודקים של המרסייט אינם רסטורטורים מקצועיים ולפיכך המרסייט ממליצה לרוכשים בכוח לבדוק את הפריטים בעצמם או באצמעות שליח, ולא להסתמך על תיאור המצב שמופיע באתר, שעלול להיות מוגבל וחלקי.

המרסייט והמוכר אינם ערבים או אחראיים לייצוג של מצבם של פריטים המוצעים למכירה.

בכל מקרה המרסייט לא אחראית על מצבו של הפריט וכל הצהרה שמופיעה באתר, מכירה, חשבונית או במקום אחר, לא תיחשב כאחריות או או חבות של המרסייט.

6.4 קביעת מחירים לשימוש במכירה הפומבית ועבור שירותים אופציונליים:

המרסייט שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את המחירים שעל מוכרים ו/או קונים לשלם להמרסייט על שירותים שניתנו.

6.6 שירותי תשלום המרסייט:

המרסייט אחראית לגביית התשלומים מקונים בשמם של המוכרים, ולהעברתם למוכרים (בניכוי עמלות, היטלים וניכויים אחרים, אם רלוונטים).

צורות תשלום מקובלות מפורטות במדריך לקונה, בסעיף "3.1 תשלום".

פריטים יועברו לקונה רק לאחר קבלת תשלום מלא (כולל עמלות, מיסים והיטלים, אם רלוונטים).

6.7 ערבון למחיר המינימום ("רזרב") של מוכר:

אלא אם כן המוכר/ת מציינ/ת מחיר מינימום, לפריט אין מחיר מינימום במכירה הפומבית.

המרסייט חייבת לאשר את מחיר המינימום שסוכם עם המוכר/ת כחלק מתהליך הקונסיגנציה של פריט. אם המוכר/ת והמרסייט לא מסכימים על מחיר מינימום, הפריט לא יתקבל למכירה הפומבית.

המרסייט ערבה לכך שמחיר מינימום שצויין על ידי המוכר/ת ואושר על ידי המרסייט יהיה מחיר המינימום שבו יימכר הפריט. אם הפריט לא הגיע למחיר המינימום או עבר אותו, הפריט יישאר לא מכור.

אף על פי כן, אם המרסייט תמכור את הפריט מתחת למחיר המינמום המוסכם, המוכר יקבל את הסכום המגיע לו, בניכוי עמלות, מיסים והוצאות, כאילו נמכר הפריט במחיר המינימום ולא לפי מחיר המכירה.

מחיר המינימום יישאר חסוי.

6.8 פרטיות:

כל שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש/ת יהיה רק בהקשר של עסקת מכירה פומבית או מכירות פומביות בהן משתתף המשתמש.

כל מידע שכזה לא יועבר לצד שלישי.

המרסייט מחוייבת לשמור ולהגן על מידע שכזה בכל האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה.

אף על פי כן, המרסייט שומרת על הזכות לדווח לרשויות החוק המתאימות על כל פעילות על ידי משתמשים שחשודים בהפרת חוק, וכן להעביר את פרטי המשתמש, אם תתבקש, לידי הרשויות.

6.9 קונסיגנציה של פריטים:

המרסייט שומרת על זכותה לסרב לקונסיגנציה של פריטים למכירה, שהיא מחליטה שאינם מתאימים למכירה.

על בסיס הבדיקה וההערכה של פריט על ידי המרסייט, היא רשאית להמליץ למוכר לשפץ, לתקן, למסגר וכו' את הפריט.

המרסייט שומרת על הזכות לסרב לקונסיגנציה של פריט אם היא מעריכה שהפריט אינו מתאים למכירה פומבית אם אינו משופץ (מתוקן, ממוסגר וכו').

המרסייט תספק למוכר שמות וכתובות של מומחים שמומלצים על ידי המרסייט.

המוכר ישא בכל ההוצאות של שיפוץ ו/או תיקון, מיסגור כו'.

6.10 הוצאת פריטים מהמכירה הפומבית:

המרסייט שומרת על הזכות להוציא פריט מהמכירה הפומבית בכל זמן, להעביר פריט מקטגוריה אחת לאחרת, לפתוח מחדש או להאריך את משך הבידינג על פריט, כולל על פריטים שהגיעו למחיר המינימום או שנשלחו עליהם חשבוניות, וכן להפסיק את המכירה לפני המועד שנקבע, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.11 זיכויים ופיצויים:

המוכר יחתום על מכתב שמצהיר שהוא יפצה את המרסייט בסכום המלא ששולם על ידי הקונה תוך שלוש שנים מיום המכירה, אם המרסייט מחליטה להחזיר את כספו של הקונה עקב מצג שווא והקונה מחזיר את הפריט.

6.12 תפקוד האתר:

המרסייט תעשה כמיטב יכולתה להפעיל את האתר למשך 24 שעות בכל יום בזמן המכירה הפומבית ובזמן התצוגה המקדימה.

המרסייט לא תהיה אחראית או מחוייבת לפיצויים כלפי משתמשים שניזוקו כתוצאה מאי היכולת להשתמש באתר, שנגרמה על ידי כל כשלים או בעיות, טכניות או אחרות.

 1. מטבע מכירה:

כל הפריטים מתומחרים בדולרים אמריקאיים.

הערכות ומחירי מינימום שיינקבו במטבע אחר יומרו לדולר אמריקאי לפי השער היציג שנקבע על ידי בנק ישראל בתאריך הקונסיגנציה.

 1. הגבלות חוקיות:

ייתכנו הגבלות יצוא על פריטי אמנות ועתיקות מסויימים.

המרסייט אינה אחראית ואינה מקבלת שום חבות לאף משתמש בהקשר של הגבלות כאלו.

 1. מחלוקות:

תיעוד המכירה של המרסייט הוא חד משמעי וסופי בנוגע להצעות קנייה זוכות.

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין המרסייט בע"מ לבין הקונה.