60

ציור ישראלי ובינלאומי, כלי כסף, יודאיקה, פורצלן סיני עתיק, 12 בינואר

Estimated price:

$1,400 - $2,000

Estimated price:

$500 - $700

Estimated price:

$2,000 - $3,000

Estimated price:

$5,000 - $7,000

Estimated price:

$2,000 - $3,000

Estimated price:

$400 - $600

Estimated price:

$500 - $700

Estimated price:

$400 - $600

Estimated price:

$700 - $1,000

Estimated price:

$2,000 - $3,000

Estimated price:

$400 - $600

Estimated price:

$4,000 - $6,000

Estimated price:

$1,500 - $2,000