יודאיקה ואמנות מעזבון פרופ ויקטור דויטש - חלק ב'

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$4,000 - $5,000

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500