יוסל ברגנר - אוסף פרטי, מכירה מקוונת

נרכשו ישירות מהאמן מאז מחצית שנות ה-1970

הערכת מחיר:

$3,000 - $4,000

הערכת מחיר:

$3,000 - $4,000

הערכת מחיר:

$3,200 - $4,000

הערכת מחיר:

$3,000 - $4,000

הערכת מחיר:

$3,000 - $4,000

הערכת מחיר:

$4,000 - $6,000

הערכת מחיר:

$8,000 - $12,000

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000

הערכת מחיר:

$3,000 - $4,000

הערכת מחיר:

$1,500 - $1,800

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$400 - $600

הערכת מחיר:

$400 - $600