אוסף היודאיקה של שלמה טפר

כולל מספר פריטים חשובים מאוספים אחרים