ציירים ישאלים ויהודים כולל אוסף האמנות המודרנית של רוזט פאסקל

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$1,600 - $2,400

הערכת מחיר:

$700 - $1,000

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$10,000 - $15,000

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$6,000 - $7,000