ציירים ישאלים ויהודים כולל אוסף האמנות המודרנית של רוזט פאסקל

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$1,600 - $2,400

הערכת מחיר:

$700 - $1,000

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$800 - $1,200

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$10,000 - $15,000

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$6,000 - $7,000

הערכת מחיר:

$600 - $800

הערכת מחיר:

$1,500 - $2,000

הערכת מחיר:

$1,500 - $2,000

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000

הערכת מחיר:

$3,000 - $4,000

הערכת מחיר:

$400 - $600

הערכת מחיר:

$800 - $1,200