ציירים ישאלים ויהודים כולל אוסף האמנות המודרנית של רוזט פאסקל

הערכת מחיר:

$4,000 - $6,000

הערכת מחיר:

$3,000 - $4,000

הערכת מחיר:

$700 - $1,000

הערכת מחיר:

$400 - $600

הערכת מחיר:

$300 - $400

הערכת מחיר:

$700 - $1,000

הערכת מחיר:

$1,400 - $2,000

הערכת מחיר:

$4,000 - $6,000

הערכת מחיר:

$3,000 - $5,000

הערכת מחיר:

$5,000 - $7,000

הערכת מחיר:

$600 - $800

הערכת מחיר:

$600 - $800

הערכת מחיר:

$3,000 - $4,000

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$600 - $800