אוסף מטבעות זהב, תכשיטים וכלי-כסף עתיקים ואוסף נצקה משובח