עיזבון האמן נפתלי בזם - חלק ב', עיזבון נתן מרקס ואחרים

מכירה חיה

הערכת מחיר:

$1,500 - $2,000

הערכת מחיר:

$1,800 - $2,400

הערכת מחיר:

$400 - $600

הערכת מחיר:

$1,200 - $1,600

הערכת מחיר:

$1,200 - $1,800

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000

הערכת מחיר:

$1,500 - $2,000

הערכת מחיר:

$1,000 - $2,000

הערכת מחיר:

$1,000 - $2,000

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000

הערכת מחיר:

$1,800 - $2,400

הערכת מחיר:

$1,600 - $2,400

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$700 - $1,000

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

הערכת מחיר:

$400 - $600

הערכת מחיר:

$500 - $700

הערכת מחיר:

$700 - $900

הערכת מחיר:

$500 - $700