ציור ישראלי בינלאומי ויודאיקה מעיזבונותיהם של סופיה אברמובנה ואחרים

עיזבונות:

סופיה אברמובנה ברטמן ומשפחתה

אילנה ופרופ' ירון מיכאל לטובת קרן אילנות זהב.עיזבון אילנה ופרופ' ירון מיכאל לטובת קרן אילנות זהב.

עיזבון מ. אוורבך.

ו:

אוסף פרטי חשוב, ישראל.

הערכת מחיר:

$3,000 - $4,000

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000

הערכת מחיר:

$3,000 - $4,000

הערכת מחיר:

$20,000 - $30,000

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000

הערכת מחיר:

$400 - $600

הערכת מחיר:

$2,500 - $3,000

הערכת מחיר:

$600 - $1,000

הערכת מחיר:

$4,000 - $6,000

הערכת מחיר:

$1,400 - $2,000

הערכת מחיר:

$2,000 - $3,000