ציירים ישאלים ויהודים כולל אוסף האמנות המודרנית של רוזט פאסקל